Privacy statement

Inleiding

Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof respecteert uw privacy en is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegeven een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, vindt u in dit statement wat er met uw gegevens gebeurt, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof  verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van door ons aangeboden dienstverlening. Wanneer u donateur wordt, aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons heeft, hebben wij vaak uw persoonsgegevens nodig (bv uw naam, adres, telefoonnummer en/of in sommige gevallen uw BSN). Denk hierbij aan een arbeids- en vrijwilligersovereenkomst, geheimhoudingsverklaring of machtigingsformulier aanvraag VOG.

Beveiligingsniveau

Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof  beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Het risico van verlies, misbruik of onbevoegde toegang wordt hierdoor zo klein mogelijk gemaakt. Hierbij kunt u denken aan beveiligde internetverbindingen, firewalls, versleuteling van gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de gegevens en data.
Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, of u vragen heeft rondom de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen. U kunt zich dan richten tot:

 Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof  

 Michiel Stronks

 Polstraat 9

 7121 DH Aalten

[email protected]

Foto- en videomateriaal

Tijdens onze activiteiten kan foto- en/of videomateriaal gemaakt worden voor PR doeleinden.

 Indien u niet wilt dat uw beeltenis gebruikt wordt, kunt u dit direct tijdens de activiteit aangeven of nadien door een mail te sturen naar [email protected]

Rechten van betrokkenen

U hebt recht op inzage/informatie, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben.

 U kunt na een schriftelijk verzoek (per e-mail via bovenstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien.

 Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen.